Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Díla ze soutěže ke Dni Země můžete zhlédnout na výstavě

Díla ze soutěže ke Dni Země můžete zhlédnout na výstavě

Díla ze soutěže ke Dni Země můžete zhlédnout na výstavě

19.4.2018

AOPK ČR, regionální pracoviště Střední Čechy – Správa CHKO Blaník ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim, Botanickým ústavem Praha v.v.i. a MŽP ČR uspořádala v letošním roce 27. ročník výtvarné a 24. ročník literární soutěže ke Dni Země.

Soutěže se zúčastnilo 8 základních a středních škol okresu Benešov a porota vybírala ze 61 prací.

Pro letošní ročník organizátoři zvolili téma „Příroda v ČR – Natura 2000“. Inspirací pro výběr tématu byl projekt na záchranu jedinečné drobné rostlinky – kuřičky hadcové, která se vyskytuje jen na dvou místech na světě, a to v České republice. Ve výtvarné části soutěže jsou k vidění obrázky, na kterých žáci ztvárnili ohrožené druhy naší přírody, a to jak z rostlinné, tak i živočišné říše. Například žáci ze 6. ročníku ZŠ Jankov si jako model vybrali puštíka bělavého, který se v České republice vyskytuje jen velmi vzácně. Do literární soutěže bylo zasláno 20 prací. Jedná se o příběhy, jejichž hlavními aktéry jsou nejčastěji vydra nebo mihule, ale do soutěže byly zaslány i básničky, jedna z nich právě o kuřičce hadcové. Čestné uznání v soutěži získal autor komiksu.

Výstava všech soutěžních prací byla v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim zahájena 21. dubna ve 13 hodin a navštívit ji můžete až do 18. května 2018. Otevřeno je každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Členové poroty při hodnocení soutěžních prací Členové poroty při hodnocení soutěžních prací Členové poroty při hodnocení soutěžních prací Členové poroty při hodnocení soutěžních prací Členové poroty při hodnocení soutěžních prací Členové poroty při hodnocení soutěžních prací

Členové poroty, malíři Stanislav Příhoda a Milan Houdek, při hodnocení soutěžních prací

Vernisáž soutěže ke Dni Země 2018 Vernisáž soutěže ke Dni Země 2018 Vernisáž soutěže ke Dni Země 2018 Vernisáž soutěže ke Dni Země 2018 Vernisáž soutěže ke Dni Země 2018 Vernisáž soutěže ke Dni Země 2018

Vernisáž výstavy soutěžních prací 21. dubna 2018

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt