Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Dobrovolníci z DB Schenker ČR opět po roce na Křivoklátsku

Dobrovolníci z DB Schenker ČR opět po roce na Křivoklátsku

Dobrovolníci z DB Schenker ČR opět po roce na Křivoklátsku

7.5.2019

V pátek 3. května 2019 proběhl v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko další dobrovolnický den společnosti DB Schenker Česká republika.

Na akci spolupracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Střední Čechy, odd. SCHKO Křivoklátsko s Informačním střediskem CHKO Křivoklátsko – Křivoklát, které provozuje Křivoklátsko, o.p.s.

Celkem 23 zaměstnanců společnosti navázalo úklidem řeky Berounky na dobrovolnickou akci Čistá Berounka 2019, která se konala poslední dubnovou sobotu. Na úseku řeky Roztoky – Zbečno bylo nasbíráno celkem 5 m3 různého odpadu – plastů, skla, železa a také např. kus kamionové plachty či reklamní cedule. Při úklidu proběhl současně výklad o CHKO Křivoklátsko, řece Berounce a okolí, zejména o přírodní rezervaci Na Babě, přírodní rezervaci Stříbrný luh a přírodní rezervaci Brdatka. Dobrovolníci několikrát viděli okousané větve a kmeny od bobra evropského a také byla zjištěna na dvou místech nepůvodní rostlina české přírody - křídlatka.

Dobrovolníci z DB Schenker na Křivoklátsku Dobrovolníci z DB Schenker na Křivoklátsku Dobrovolníci z DB Schenker na Křivoklátsku Dobrovolníci z DB Schenker na Křivoklátsku

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt