Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Evropský den chráněných území – vycházka za trilobity do okolí Skryj

Evropský den chráněných území – vycházka za trilobity do okolí Skryj

Evropský den chráněných území – vycházka za trilobity do okolí Skryj

8.6.2018

V rámci oslav Evropského dne chráněných území na Křivoklátsku se v sobotu 2. června 2018 uskutečnila geologicko-paleontologická exkurze do přírodní památky Skryjsko-týřovické kambrium za účasti 25 osob z řad široké veřejnosti.

Skvělým průvodcem byl doc. RNDr Oldřich Fatka, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. U pomníku Joachima Barranda ve Skryjích byl představen životní osud tohoto světového paleontologa a jeho přínos pro českou geologii a paleontologii. Exkurze dále vedla do údolí Karáskova potoka a na světoznámou paleontologickou lokalitu „Pod trním“ s výskytem řady druhů zkamenělin. Exkurze byla ukončena ve skryjském muzeu - Památníku J. Barranda s komentovanou prohlídkou sbírek zkamenělin a hornin blízkého okolí.

EDP

Text a foto: Ing. Josef Jedlička

Evropský den chráněných území na Křivoklátsku 2018 Evropský den chráněných území na Křivoklátsku 2018 Evropský den chráněných území na Křivoklátsku 2018 Evropský den chráněných území na Křivoklátsku 2018 Evropský den chráněných území na Křivoklátsku 2018 Evropský den chráněných území na Křivoklátsku 2018Evropský den chráněných území na Křivoklátsku 2018

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt