Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Exkurze ke Světovému dni mokřadů v CHKO Český kras se vydařila

Exkurze ke Světovému dni mokřadů v CHKO Český kras se vydařila

Exkurze ke Světovému dni mokřadů v CHKO Český kras se vydařila

14.2.2020

V dopoledních hodinách neděle 2. února 2020 se podél krátkého úseku řeky Berounky uskutečnila vycházka ke Světovému dni mokřadů. Na exkurzi přijelo nečekaných 93 účastníků, pocházejících většinou z Prahy nebo Berouna, ale našli se i tací, kteří tuto zamračenou neděli přijeli až z Kralup nad Vltavou nebo z Jizerských hor.

Po přivítání před nádražím v Srbsku jsme se vydali přes most a proti proudu Berounky na konec obce. Zde jsme pozorovali několik volavek popelavých, kormoránů velkých a kachen divokých. O kus dále proti proudu řeky šlo pozorovat několik dovádějících jedinců potápky malé. Na druhém břehu řeky byl i pouhým okem vidět bobří polohrad. U lomu Alkazar si návštěvníci mohli prohlédnout jedno z nejvýznamnějších zimovišť netopýrů ve Středočeském kraji a obdivovat se těmto neobvyklým (a spícím) živočichům.

Vzhledem ke stále velkému zájmu účastníků pokračovat v exkurzi, jsme se domluvili na rozdělení na dvě menší zhruba 30 členné skupiny. První skupina, kterou vedl kolega ornitolog Oldřich Myška (kterému tímto alespoň částečně děkuji) se odebrala dále podél Berounky do Berouna. Cestou pozorovali několik jedinců morčáka velkého a kachnu hvízdáka eurasijského, která se zde zdržuje již tři týdny. Zklamáním bylo pouze to, že ani v Berouně nebyli pozorováni rackové, na které se někteří obzvlášť těšili.

Druhá skupina se se mnou vydala po potoce Kačák pod osadu Hostim, kde již tři měsíce hospodaří, a dobře se mu daří, bobr evropský. Postavil si zde tři hrázky a velký bobří hrad. Po prohlídce bobřího hradu někteří pokračovali po vlastní ose a část účastníků se vrátila zpět k soutoku Kačáku a Berounky. Cestou jsme měli štěstí a pozorovali pár ledňáčků říčních u hnízdní nory.

Tímto všem účastníkům děkuji za účast a dobré chování, jak při celé exkurzi, tak i při prohlídce zimoviště a doufám, že i při tak velkém počtu si z exkurze každý něco odnesl.

Jaroslav Veselý

Netopýr velký Práce bobra U bobřího hradu Volavka v letu

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt