Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Metodika Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků

Metodika Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků

Metodika Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků

11.1.2021

Nová metodika AOPK ČR má podtitul Revitalizace, dílčí vodohospodářská opatření, podpora renaturačních procesů.

Jejími autory jsou Tomáš Just, Kateřina Kujanová, Karel Černý, Miroslav Kubín.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) se účastní aktivit spojených s obnovou morfologického stavu vodních toků již celých třicet let. Pomáhala formulovat a od počátku (r. 1992) administrovala při zpětném pohledu nadčasový Program revitalizace říčních systémů MŽP. Od roku 2007 iniciuje a kultivuje projekty zaměřené na obnovu krajiny a morfologii a prostupnost vodních toků financované ze strukturálních fondů EU. Metodika „Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků“ je uceleným souborem doporučení a zkušeností nabytých AOPK ČR za zmíněných třicet let vč. zkušeností získaných od kolegů ze zahraničí. Autorskému týmu se podařilo sestavit úctyhodné dílo obsahující podrobné návody a přístupy k řešení. Mnozí jistě ocení a bude pro ně inspirací přehled příkladů dobré praxe s bohatou obrazovou dokumentací.

Metodiku si můžete stáhnout zde:

AOPK METODIKA Ochrana vodních toků

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt