Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Monitoring lejska bělokrkého v křivoklátských lesích

Monitoring lejska bělokrkého v křivoklátských lesích

Monitoring lejska bělokrkého v křivoklátských lesích

6.6.2018

V měsíci květnu probíhala na území CHKO Křivoklátsko rozsáhlá ornitologická akce, zahrnující sledování umělých hnízdišť lejska bělokrkého.

Tento druh pěvce patří mezi hlavní předměty ochrany ptačí oblasti Křivoklátsko a podporování jeho výskytu instalací budek je jedním z mnoha opatření ke zlepšení hnízdních podmínek. Kontrolu několika stovek budek vyvěšených v předchozích deseti letech provedli členové Rakovnického ornitologického spolku pod vedením Milana Tichaie ve spolupráci se Správou CHKO Křivoklátsko. Byla sledována obsazenost budek, četnost snůšek a počet mláďat. Zároveň bylo prováděno kroužkování sedících samic a později i mláďat starých cca dva týdny. Získané údaje byly zahrnuty do dat monitoringu druhu.

Text a foto: Ing. Karel Lankaš

 

Stanislav Lepič a Milan Tichai při kontrole budky

Stanislav Lepič a Milan Tichai při kontrole budky

 

 

 

 

 

Okroužkovaná samice lejska bělokrkého

Okroužkovaná samice lejska bělokrkého

 

 

 

 

 

Snůška typických sedmi modrých vajíček lejska bělokrkého

Snůška typických sedmi modrých vajíček lejska bělokrkého

 

 

 

 

 

Méně obvyklá bílá barva vajíček lejska

Méně obvyklá bílá barva vajíček lejska

 

 

 

 

 

Velikost mláďat lejska vhodných ke kroužkování

Velikost mláďat lejska vhodných ke kroužkování

 

 

 

 

 

Některé budky „hostily“ značné množství housenek bekyně velkohlavé.

Některé budky „hostily“ značné množství housenek bekyně velkohlavé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt