Nech brouka žít...

Nech brouka žít...

21.5.2019

V rámci oslav Evropského dne chráněných území se v sobotu 18. května 2019 uskutečnila entomologická vycházka do národní přírodní rezervace Týřov za účasti 38 osob z řad široké i odborné veřejnosti.

Akci pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Křivoklátsko ve spolupráci s Informačním střediskem CHKO Křivoklátsko – Křivoklát a Entomologickým klubem DAPSA Rakovník. Skvělým průvodcem vycházkou byli Ing. Miroslav Zýka a Miroslav Polcar.

V rámci vycházky jsme navštívili několik zajímavých lokalit v suťovém lese, v bučině, na lesní louce či luhu potoka s výskytem vzácnějších druhů brouků - chrobáků, hnojníků, krasců, potemníků, mandelinek, kovaříků a tesaříků. Za pomoci entomologického sklepávadla nebo sběrem síťkou bylo odchyceno a opět vypuštěno několik desítek jedinců hmyzu. Na lesní pasece nedaleko rezervace byla náhodně odkryta část feromonového lapače na lýkožrouta smrkového. Zde se mezi několika desítkami lýkožroutů vyskytoval např. kovařík opásaný.

Křivoklátsko patří v České republice mezi oblasti s největší pestrostí druhů hmyzu.

EDCHÚ 2019 na Křivoklátsku EDCHÚ 2019 na Křivoklátsku EDCHÚ 2019 na Křivoklátsku EDCHÚ 2019 na Křivoklátsku

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt