Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Ochrana přírody na Dnu s LČR na Křivoklátsku

Ochrana přírody na Dnu s LČR na Křivoklátsku

Ochrana přírody na Dnu s LČR na Křivoklátsku

24.5.2018

V sobotu, 19. května 2018, se v areálu hájenek na Emilovně uprostřed nádherných křivoklátských lesů uskutečnila tradiční jarní akce „Den s LČR“ zaměřená na nejširší veřejnost. Velký zájem několika stovek účastníků udělal radost hlavním organizátorům - Lesním správám Křivoklát a Lužná.

Velmi bohatý kulturní program byl doplněn sítí prodejních a informačních stánků, kde se návštěvníci mohli občerstvit, zakoupit si tradiční rukodělné výrobky, zastřílet si na vzduchovkové a laserové střelnici, zhlédnout ukázky loveckých dravců a zároveň se dovědět o činnostech a nabídce vzdělávacích programů lesnických škol. Činnost ochrany přírody v regionu Křivoklátska reprezentovala AOPK ČR, oddělení Správa CHKO Křivoklátsko a záchranná stanice živočichů Aves z Kladna.

Na stánku Správy CHKO Křivoklátsko byly dostupné základní informace o chráněné krajinné oblasti, aktuálním výskytu chráněných druhů živočichů a rostlin i stavu přírody na Křivoklátsku. Zájem občanů byl veliký a na jejich otázky jim odpovídali pracovníci Správy Josef Jedlička a Karel Lankaš. Největší zájem vzbudily exponáty preparátů vybraných druhů savců a ptáků, do jejichž poznávání se zapojily zejména děti.

Text a foto: Ing. Karel Lankaš

Den s LČR na Křivoklátsku Den s LČR na Křivoklátsku Den s LČR na Křivoklátsku Den s LČR na Křivoklátsku Den s LČR na Křivoklátsku

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt