Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Pastevní sezóna v Českém krasu končí

Pastevní sezóna v Českém krasu končí

Pastevní sezóna v Českém krasu končí

27.11.2020

Jednotlivá stáda ovcí a koz se stěhují z Českého krasu na svá zimoviště.

Od jara do podzimu se každoročně v CHKO Český kras pase několik stád a stádeček namíchaných z ovcí a koz.  Pomáhají udržovat místa s výskytem vzácných druhů rostlin a bezobratlých živočichů (motýlů), která nejsou vhodná k sečení. Převážně jsou to suché a skalnaté trávníky nebo místa zarůstající křovím.

Jako první vyrazilo domů 250 hlavé stádo pocházející z Čížkova na Plzeňsku. Jejich pěší cesta trvala 5 dní, během které zvířata i pastevci ušli téměř 90 kilometrů a putování si společně užili.

Ostatní menší stáda mají cestu kratší a cestují auty. Jsou i takové kozy, kterým se asi domů nechtělo, a zkoušely se před pastevcem schovat (viz. obrázek). Nakonec ale všechny stráví zimu ve svém domácím ovčinci.

Pasené plochy jsou od roku 2005 opakovaně fytocenologicky snímkovány. Vznikla tak dlouhá datová řada, kterou bude možné analyzovat. Následné zhodnocení vlivu pastvy na chráněné druhy povede v budoucnu k přizpůsobení organizace pastvy těmto předmětům ochrany.

O putování stáda ovcí a koz přes Brdy si můžete přečíst a poslechnout příspěvek Českého rozhlasu.

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/pastevci-stado-zvirata-ovce-kozy-prehaneni-hory-brdy_2011240647_aur

stádo na cestě stádo na cestě stádo na cestě stádo na cestě nocležiště kozy v jeskyňce

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt