Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Petr Moucha obdržel čestné občanství Karlštejna

Petr Moucha obdržel čestné občanství Karlštejna

Petr Moucha obdržel čestné občanství Karlštejna

19.11.2019

Městys Karlštejn uděluje od loňska čestná občanství význačným osobnostem. V letošním roce, kdy ve výborné kondici oslavil 80. narozeniny, se této pocty dostalo panu Petru Mouchovi.

Petr Moucha se zásadním způsobem zasloužil již v 70. letech minulého století o přípravu a vyhlášení dvou význačných středočeských chráněných krajinných oblastí – Český kras a Křivoklátsko. Od roku vyhlášení v roce 1972 byl vedoucím Správy CHKO Český kras a po roce 1989 dlouholetým a velmi respektovaným náměstkem ředitele Českého ústavu ochrany přírody, posléze (po rozdělení ČÚOP) Správy chráněných krajinných oblastí ČR a následně po sloučení poradcem ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Dodnes je členem Rady AOPK ČR, původním vzděláním lesník, ale duší a srdcem celoživotní ochránce přírody. Mnoho současných i bývalých vedoucích jednotlivých správ CHKO si Petra Mouchy dodnes váží pro jeho široké odborné znalosti, zkušenosti, pracovitost a férový a lidský přístup při řešení problémů ve všech oblastech naší společné práce. Zasloužil se o legislativu ochrany přírody a její praktické naplňování, zejména v plánech péče o naše CHKO a další chráněná území. Jeho podíl na dlouhodobém rozvoji naší organizace je neopomenutelný.

Jako občan Karlštejna a bývalý zastupitel přispěl k prosperitě obce a čestné občanství mu právem náleží. Tuto poctu si Petr Moucha symbolicky převzal 17. listopadu 2019 z rukou starosty na hradě Karlštejně. Blahopřejeme!

 

Foto a další info naleznete zde:

https://www.mestys-karlstejn.cz/mestys/aktuality/pocta-17-listopadu-s-uspechem-155cs.html

 

Petr Moucha v kanceláři CHKO v Berouně v roce 1979

  Petr Moucha v kanceláři CHKO v Berouně v roce 1979

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt