Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Setkání se starosty obcí na území CHKO Křivoklátsko

Setkání se starosty obcí na území CHKO Křivoklátsko

Setkání se starosty obcí na území CHKO Křivoklátsko

16.4.2019

Dne 9. dubna 2019 se za účasti zaměstnanců Obecně prospěšné společnosti Křivoklátsko a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RP Střední Čechy, odd. Správy CHKO Křivoklátsko uskutečnilo v Informačním středisku CHKO Křivoklátsko – Křivoklát setkání se starosty obcí.

Cílem schůzky bylo představit, zejména novým starostům obcí, AOPK ČR jako tradičního a strategického partnera v oblasti a prodiskutovat aktuální témata ochrany přírody týkající se dotčených obcí. Starostové využili možnosti projednat konkrétní otázky v oblasti kůrovcové kalamity, nedovolených skládek odpadů, managementových opatření ve vodních biotopech či spolupráce státní ochrany přírody s dalšími organizacemi v území.

Součástí setkání, vedeného v přátelské atmosféře, bylo také podání informací o možnostech dotací administrovaných AOPK ČR, zejména Programu péče o krajinu, dále pak o výskytu chráněných a vzácných druhů živočichů v obcích, péči o dřeviny rostoucí mimo les a o nabídce a činnosti Informačního střediska CHKO Křivoklátsko – Křivoklát.

Setkání se zúčastnilo celkem 18 starostů obcí z Křivoklátska.

Pod Točníkem

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt