Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> V CHKO Český kras se sčítali netopýři

V CHKO Český kras se sčítali netopýři

V CHKO Český kras se sčítali netopýři

14.2.2020

V posledním lednovém a prvním únorovém týdnu probíhal již 52. ročník tradičního zimního sčítání netopýrů na zimovištích. Letos se na území CHKO Český kras netopýři počítali v 85 podzemních prostorách.

Počasí pro sčítání bylo spíše nepříznivé. Sice zimní, ale teplé (ve dne několik stupňů nad nulou, v noci kolem nuly) počasí zapříčinilo menší množství zimujících tzv. chladnomilných druhů netopýrů (černého, pestrého a večerního), kteří se v takovém teple nemají potřebu skrývat v podzemních prostorách.

Celkem bylo spočítáno 2 831 jedinců 14 druhů netopýrů. Jak je možné vidět z grafu, u netopýra velkého s potěšením pozorujeme zastavení populačního propadu sledovaného od roku 2017 a počty sečtených vrápenců malých mírně narůstají, ostatní se víceméně nemění. V grafu nejsou uvedeny druhy netopýrů, jejichž počet bývá méně než 10 jedinců.

Výsledky 2015 - 2020

 

Netopýr velký Sčítá se i v mokré štole Určování nejasného jedince Vrápenec malý

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt