Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Vystavené houby provoněly Dům přírody Blaníku

Vystavené houby provoněly Dům přírody Blaníku

Vystavené houby provoněly Dům přírody Blaníku

4.11.2019

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník a ČSOP Vlašim připravili již tradičně pro houbaře a milovníky hub o posledním říjnovém víkendu 11. ročník výstavy hub blanických lesů.

I tentokrát našly voňavé lesní poklady své útočiště v Domě přírody Blaníku u Kondrace.

I když letošní suché léto opět příliš houbám nepřálo, počasí na podzim přineslo přeci jen více vláhy. A tak se organizátorům i samotným návštěvníkům výstavy podařilo v závěru houbařské sezóny nalézt celkem 214 druhů nejrůznějších hub, z nichž některé patřily k vzácným.

Nejhojněji byly na letošní výstavě zastoupené čirůvky. K celkem 17 druhům čirůvek směřovaly časté dotazy návštěvníků, zejména na využití jedlých druhů v kuchyni. Shodně 15 druhy byly zastoupeny také holubinky a ryzce, u nichž návštěvníky nejvíce zajímalo, jak od sebe rozeznat jedlé a nejedlé druhy. Počasí letošního podzimu velmi přálo bedlám, kterých se na výstavě sešlo celkem 9 druhů. Kromě jedlých a známých druhů – bedly vysoké nebo červenající – návštěvníky nejvíce zaujala bedla zahradní, která je k překvapení mnohých jedovatá a může způsobit značné zdravotní problémy. Na výstavě byly vystaveny i hřibovité druhy – hřib smrkový, hřib hnědý, hřib kovář, hřib žlutomasý nebo dutonohý, dva druhy kozáků a šest druhů klouzků. Návštěvníky taktéž zaujaly hřibovitým houbám blízce příbuzné slizáky, zastoupené třemi druhy, tím, že se jedná o velmi dobré jedlé houby.

Mezi nejvzácnější druhy vystavených hub patřily bělozub nafialovělý, houžovec medvědí, čirůvka celerová a vláknice zardělá uvedené v červeném seznamu ohrožených hub v kategorii EN – ohrožený. Z dalších kategorií ohrožení zde byly zastoupeny tyto druhy: houžovec bobří, slizopórka dvoubarvá a lošák šupinatý z kategorie VU – zranitelný, lošáček tmavý a lošáček číškovitý z kategorie NT – téměř ohrožený a dále čirůvka opálená, kuřátka zrosolovatělá a pavučinec načervenalý z kategorie DD – druhy, o nichž nejsou dostatečné údaje. Největším exemplářem výstavy byla několik kilogramů těžká šupinovka kostrbatá, která je jedlá a roste převážně na listnatých stromech, avšak můžeme ji vidět i na jehličnanech.

Výstavu svým komentářem v sobotu 26. října obohatil mykolog Pavel Moran, který odpovídal na dotazy návštěvníků a určoval jimi přinesené exponáty. Příchozí se také dozvěděli, jak bezpečně poznávat některé méně známé, avšak výtečné druhy a jak je v kuchyni upravit. Součástí výstavy bylo promítání více než 400 fotografií hub Pavla Morana.

Výstava zůstala přístupná pro návštěvníky Domu přírody Blaníku až do pondělí 28. října a celkem ji za tři dny zhlédlo 580 návštěvníků.

Pavel Moran s návštěvníky výstavy Pavel Moran s návštěvníky výstavy Pavel Moran s návštěvníky výstavy Šupinovka kostrbatá Klouzek strakošKozák šedohnědý bedla vysoká bělozub nafialovělý Výstava hub, Dům přírody Blaníku 2019

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt