Regionální pracoviště Střední Čechy >> Oddělení péče o přírodu a krajinu - administrované dotační programy

Oddělení péče o přírodu a krajinu - administrované dotační programy

Krajinotvorné programy, administrované regionálním pracovištěm AOPK ČR

Regionální pracoviště AOPK ČR se podílí na administraci těchto dotačních programů, zaměřených na podporu opatření ke zlepšování stavu přírody a krajiny:

Operační program životní prostředí (OPŽP)

Program péče o krajinu (PPK)

Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)

 

Limity nákladů opatření všech programů jsou stanoveny tzv. Náklady obvyklých opatření (NOO). 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt