Pilský rybník

Obnova vodohospodářské funkce Pilského rybníka, k. ú. Dobrovítov, okr. Kutná Hora


AOPK ČR přebrala pozemky v k.ú. Dobrovítov s účinností zákona č.290/2002 Sb.

Tyto pozemky jsou součástí PP Jánský potok v okr. Kutná Hora, především jde o Pilský rybník, který se v této přírodní památce nachází.

Vzhledem k jeho kritickému technickému stavu zde byla zahájena akce "Obnova vodohospodářské funkce Pilského rybníka, k. ú. Dobrovítov", kde se realizuje oprava hráze Pilského rybníka a jeho odbahnění.
V červenci 2003 byla firmou SVIP Praha zpracována projektová dokumentace na opravu hráze a odbahnění rybníka. V září 2003 byla pro realizaci stavby výběrovým řízením vybrána Hradecká společnost s r.o.

Před započetím stavebních prací byla v říjnu 2003 přelovena populace střevle potoční nacházející se v rybníce a na toku pod rybníkem do horního přítoku rybníka. Celkem byly v r. 2003 proinvestovány cca 2/3 předpokládané částky, zbývající 1/3 byla proinvestována v r. 2004, kdy se tato akce dokončila.

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt