Regionální pracoviště Střední Čechy >> O regionálním pracovišti a kontakty

O regionálním pracovišti a kontakty

Regionální pracoviště zajišťuje průřezově výkon činností organizace ve svém územním obvodu. Regionální pracoviště plní úkoly orgánu státní správy ve věcech ochrany přírody a krajiny na vymezeném území na základě ZOPK. Kromě státní správy vykonává odbornou, metodickou, výchovnou, dokumentační a informační činnost a zajišťují péči o zvláště chráněné části přírody. Rovněž se podílí na sledování stavu biotopů a druhů a koordinují tuto činnost ve svém územním obvodu. Podílí se na administraci ekonomických nástrojů, včetně dotačních programů EU a zajištují realizaci praktické péče o přírodu a krajinu. Spolupracuje při vedení pozemkové agendy a zajišťují odbornou podporu výkonu státní správy v ochraně přírody a krajiny v územní působnosti organizace

Adresa sídla: Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 Podbaba IČO: 62933591 ID datové schránky: ffydyjp

Ředitel RP Střední Čechy- RNDr Jaroslav Obermajer,  tel: 725 875 922, 951 424 515

Oddělení provozní  - Mgr. Libor Bravený, tel. 724 815 379, 951 424 520

Oddělení péče o přírodu a krajinu - Ing. Tomaš Just, tel. 951 424 517, 724 484 473

Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity - Ing. Jana Povolná, tel 951 424 506, 604 222 528

Oddělení SCHKO Brdy - Mgr. Bohumil Fišer, tel. 724 204 129

Oddělení SCHKO Český kras - RNDr. František Pojer, tel. 724 166 122

Oddělení SCHKO Křivoklátsko - RNDr. Petr Hůla, tel. 602 664 851, 951 42 4502

 
 

Doprava: 
Do VÚV TGM, v.v.i. se dostanete autobusem ze stanice metra Dejvická (trasa A). 
Můžete využít autobusy 107, 147, 116, 160. Vystoupíte ve stanici "Hydrologický ústav" (zastávka na znamení, 5 min.). 
 
 
Užitečné informace: 
Podrobná mapa: mapy.cz MHD v Praze: MHD v Praze 

 

  •  

     

 
 
 

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt