Pracovníci RP a jejich funkce

E-mailové adresy pracovníků: jmeno.prijmeni@nature.cz

 

Oddělení Funkce Jméno Telefon Mobil

ŘEDITEL

Ředitel RP Střední Čechy

RNDr. Jaroslav Obermajer

951 42 4515

725 875 922

 

Zástupce ředitele

Ing. Pavel Mudra

951 42 4525

602 205 602

Oddělení provozní

Vedoucí odd. 

GIS, informatika, správa majetku

Mgr. Libor Bravený

951 42 4520

724 815 379

Oddělení provozní Ekonomika Ivana Moravcová 951 42 4545 724 346 618
Oddělení provozní Majetek Hana Jedličková 951 42 4505 604 222 518
Oddělení provozní Sekretariát, podatelna  Irena Voříšková 951 42 4501 732 629 197

Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Vedoucí odd. SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity

Ing. Jana Povolná

951 42 4506

604 222 528

Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity  NATURA 2000, lesnictví, zástupce vedoucí Ing. Jaroslav Pipek 951 42 4521 724 291 642
Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity  NATURA 2000, zoologie Mgr. Pavel Moravec 951 42 4519 724 291 753
Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity  USES, NATURA 2000, botanika Mgr. Pavel Špryňar 951 42 4526 601 577 570
Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity  NATURA 2000 Mgr. Josef Spilka 951 42 4544 725 073 277
Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity  Zoologie, entomologie, SDO Mgr. Lucie Hrůzová 951 42 4553 731 682 306
Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity  Botanika, les, GIS, PPK Ing. Mgr. Martin Klaudys 951 42 4531 725 776 566
Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity  Stavby, zemědělství, Program péče o krajinu (PPK) Jana Holujová 951 42 4531 728 673 772
Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity  Administrativa, provozně-ekonomická agenda, práce s veřejností, ČOV, studny Bc. Ivana Křížová 951 42 4531 725 314 149
Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity  Monitoring, OPŽP Ing. Vít Zelinka 951 42 4514 739 556 797
Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity  Monitoring, OPŽP Ing. Magdalena Olšiaková   603 371 112
Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity  SDO, stanoviska k dotacím z PRV Bc. Michal Souček 951 42 4518 604 222 524
Oddělení SCHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity  SDO Mgr. Kristýna Flašarová 951 42 4524 731 682 305

Oddělení Péče o přírodu a krajinu

Vedoucí  odd. Péče o přírodu, revitalizace, vodohospodářská problematika, POPFK, PPK

Ing. Tomáš Just

951 42 4517

724 484 473

Oddělení Péče o přírodu a krajinu OPŽP Mgr. Jakub Stodola 951 42 4529 724 715 675
Oddělení Péče o přírodu a krajinu Vodohospodář - Operační program SFŽP, PPK Ing. Radka Štýbrová 951 42 4527 730 572 349
Oddělení Péče o přírodu a krajinu PPK B, komplexní pozemkové úpravy Ing. Marcela Strachotová 951 42 4522 604 222 553
Oddělení Péče o přírodu a krajinu OPŽP Ing. Michal Jelínek 951 42 4518 733 593 103
Oddělení Péče o přírodu a krajinu OPŽP Mgr. Linda Zajíčková   725 002 584
Oddělení Péče o přírodu a krajinu OPŽP Bc. Kateřina Frolíková, DiS.   725 519 763
Oddělení Péče o přírodu a krajinu POPFK, správa majetku Mgr. Lucie Palivcová 951 42 4535 725 759 144
Oddělení Péče o přírodu a krajinu POPFK, vodohospodář Ing. Petra Královcová 951 42 4523 602 315 946

Oddělení SCHKO Brdy

Vedoucí odd. SCHKO Brdy, práce s veřejností

Mgr. Bohumil Fišer

951 42 4536

724 204 129

Oddělení SCHKO Brdy Botanika

Mgr. Zita Červenková, Ph.D.

951 42 4540

724 166 403

Oddělení SCHKO Brdy Krajinář, urbanista Ing. Lucie Kastnerová 951 42 4537

603 567 653 

Oddělení SCHKO Brdy Managementy, zástupkyně vedoucího Mgr. Hana Mayerová 951 42 4542

724 804 203 

Oddělení SCHKO Brdy Vodní hospodářství, zoologie Ing. Helena Vejrová 951 42 4538

731 682 304 

Oddělení SCHKO Brdy

Památné a významné stromy, dřeviny rostoucí mimo les

Mgr. Běla Komancová

951 42 4541

733 623 590

Oddělení SCHKO Brdy

Práce s veřejností, stráž ochrany přírody

Mgr. Jana Fischerová

951 42 4539

731 682 307

Oddělení SCHKO Český kras

Vedoucí odd. SCHKO Český kras

RNDr. František Pojer

951 42 4554

724 166 122

Oddělení SCHKO Český kras Zástupce ved., PPK, management, ochrana krajinného rázu, dopravní stavby Ing. Tomáš Urban 951 42 4550 725 724 350
Oddělení Sledování stavu biodiverzity

Lesní hospodářství, botanika, dendrologie, památné stromy

monitoring

Josef Mottl 951 42 4551 731 131 857
Oddělení SCHKO Český kras Plány péče CHÚ, management, PPK, naučné stezky, sport Ing. Vojen Ložek 951 42 4555 605 354 839
Oddělení SCHKO Český kras Podatelna, zemědělství, ÚSES, čistírny odpadních vod, inženýrské sítě, kanalizace, studny, odpady, EIA Ing. Ondřej Šimunek 951 42 4549  
Oddělení SCHKO Český kras Zoologie, druhová ochrana, myslivost, NATURA 2000 Jaroslav Veselý 951 42 4547 728 878 352
Oddělení Sledování stavu biodiverzity Zoologie, entomologie Mgr. Lucie Hrůzová 951 42 4553 731 682 306
Oddělení SCHKO Český kras Specialista krajinář, práce s veřejností Mgr. Hana Hofmeisterová 951 42 4552  602 490 458
Oddělení SCHKO Český kras Botanika, výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin, NATURA 2000 Mgr. Tomáš Tichý 951 42 4548 725 337 034
Oddělení SCHKO Český kras Botanika Ing. Jana Slezáková 951 42 4556 731 193 846
Oddělení SCHKO Český kras Plány péče CHÚ, management, program péče o krajinu Mgr. Jindřich Prach 951 42 4558 730 180 106
  Geologie, paleontologie, hydrogeologie RNDr. Petr Hůla 951 42 4502 602 664 851
Oddělení SCHKO Český kras Monitoring Mgr. Jana Marešová 951 42 4557 737 173 317

Oddělení SCHKO Křivoklátsko

Vedoucí odd. SCHKO Křivoklátsko, geologie, paleontologie, hydrogeologie

RNDr. Petr Hůla

951 42 4502

602 664 851

Oddělení SCHKO Křivoklátsko Zástupce vedoucího, lesník, PPK Ing. Pavel Moucha 951 42 4503 724 736 165
Oddělení SCHKO Křivoklátsko Zoolog, druhová ochrana, PPK, NATURA 2000 Ing. Karel Lankaš 951 42 4508 607 236 583
Oddělení SCHKO Křivoklátsko Stavební činnost, krajinný ráz Jan Mutinský 951 42 4511 725 596 272
Oddělení SCHKO Křivoklátsko Lesnictví, PPK, EVVO, myslivost, GIS Ing. Josef Jedlička 951 42 4504 604 222 543
Oddělení SCHKO Křivoklátsko Čistírny odpadních vod, inženýrské sítě, kanalizace, studny, odpady, Ing. Ondřej Šimunek 951 42 4546   
Oddělení SCHKO Křivoklátsko Výjimky z ochranných podmínek, táboření, stráž přírody Ing. Linda Köstelová 951 42 4507 733 593 564
Oddělení SCHKO Křivoklátsko Botanika, zemědělství, PPK Mgr. Jana Dandová 951 42 4510 730 573 476

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt